ویدیویی از زورآزمایی دو خودروی لندکروز V6 و شورولت تاهو V8 را ببینید.

به نظر شما نتیجه درست بود؟