رصدخانه «Solar Dynamics» ناسا، ویدیویی از فوران شعله خورشیدی به ثبت رسانده است. این شعله که متعلق به «کلاس X» بوده و قوی‌ترین فوران تولید شده خورشیدی است، در تصاویر تهیه شده در قسمت پایین سمت چپ آن دیده می‌شود
لکه‌های خورشیدی نواحی روی سطح خورشید هستند که در آن میدان‌های مغناطیسی قدرتمندی در اندرکنش هستند. این میدان‌ها در اثر جریان بارهای الکتریکی ایجاد می‌شوند. آزاد شدن انرژی حاصل از برخورد این میدان‌ها شعله خورشیدی را پدید می‌آورد و مواد خورشیدی با نام «CME» را به صورت انفجاری به بیرون پرتاب می‌کنند