قدرت‌نمایی تویوتا لندکروزر در مسابقه طناب‌کشی با یک کامیون