طرحی دیوانه‌وار برای تبدیل سدان اقتصادی و ساده هیوندای به خودروی مخصوص بت‌من!