معرفی یکی از قابلیت‌های جالب و کمتر شناخته شده هوندا اکورد.