به گفته عیسی زارع پور، دو حادثه قطع شدن فیبرهای نوری در مشهد و آتش‌ گرفتن حوضچه مخابراتی در خیابان کارگر تهران هر دو به دلیل عدم رعایت اصول حرفه‌ای توسط اپراتورهای مربوطه و پیمانکاران شرکت مخابرات بوده است.او تاکید کرده همچنین اصول پدافند عامل هم در این مناطق رعایت نشده بود و وزارت ارتباطات ماموریت پیدا کرده تا به همه مناطق دیگر سرکشی کند و مشکلات به شکل حرفه‌ای بررسی شود. او تاکید کرد که آنها در حال بررسی هستند تا با مقصرین این حوادث برخورد شود. زارع پور بار دیگر تاکید کرد که شرکت مخابرات ایران مکلف است تا ضرر مشترکین زیان دیده را جبران کند.