نبرد جلب و تماشایی از خودروی فرمول یک با جت پک را در این ویدیو ببینید.