دیجیزا/ محققان آمریکایی یک سیستم هوش مصنوعی توسعه داده‌اند که می‌تواند دریابد چه زمانی تشخیص پزشکی انجام دهد یا چه زمانی تشخیص را به یک متخصص واگذار کند.
در حال حاضر، هوش مصنوعی می‌تواند سرطان‌های پستان، مغز، پوست، ریه و دهانه رحم را تشخیص دهد.
اما در دنیای هوش مصنوعی پزشکی، فهمیدن اینکه چه زمانی می‌توان در برابر الگوریتم‌ها، به پزشکان اعتماد کرد، مرموز باقی مانده است.
این مسئله مهم نیست که کدام یک می‌تواند تشخیص و پیش‌بینی بهتری داشته باشد.
عواملی مانند اینکه متخصصان چه قدر زمان دارند و سطح تخصص آنها چه قدر است، نقش مهمی دارد.
برای حل این مسئله، محققان آزمایشگاه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی(CSAIL) دانشگاه “ام‌دیجیزا”(MIT) یک سیستم یادگیری ماشین توسعه داده‌اند که می‌تواند تعیین کند خودش یک پیش‌بینی راجع به بیماری انجام دهد یا این کار را به متخصص واگذار کند.
از همه مهمتر این سیستم می‌تواند بنا به در دسترس بودن، تجربه و دامنه تمرین خود، با زمان و چگونگی واگذاری تشخیص به متخصص سازگار شود.
به عنوان مثال، در یک بیمارستان شلوغ سیستم ممکن است تنها در موارد ضروری کمک‌های انسانی درخواست کند.
 محققان ام‌دیجیزا به سیستم وظایف مختلفی آموزش دادند که شامل بررسی تصاویر اشعه ایکس برای تشخیص ریه در حال نابودی می‌شود.
در گام بعدی، محققان سیستمی را آزمایش خواهند کرد که در یک بار، با چندین متخصص کار می‌کند یا کار را به آن‌ها واگذار می‌کند.