نمایشی از خودروی الکتریکی بامزه چری با نام EQ1 Ant EV مدل ۲۰۲۲