چه اتفاقی برای خورشید افتاده است؟ این طور به نظر می‌رسد که خورشید از درون لنزی عظیم دیده می‌شود. به هر حال، در این ویدیو میلیون‌ها لنز ریز وجود دارد: کریستال‌های یخ. در این آب و هوا، آب به شکل کریستال‌های یخی شش‌ضلعی و مسطحی یخ می‌زند. برای زمان زیادی، سطح مسطح این کریستال‌ها موازی با زمین باقی می‌ماند. ممکن است یک رصدگر در صفحه‌ای مشترک با کریستال‌های یخ در زمان غروب یا طلوع قرار داشته باشد. در زمان این همخطی، هر کریستال می‌تواند شبیه به یک لنز مینیاتوری عمل کرده و نور خورشید را به سمت ما شکسته و پدیده‌ای شبیه به خورشید کاذب یا پیراخورشید را ایجاد کند. این عکس در اواخر سال ۲۰۱۷ و از پیست اسکی ومدالن در مرکز سوئد ثبت شده است. در مرکز تصویر، خورشید قابل مشاهده بوده، اما دو خورشید کاذب درخشان دیگر نیز در سمت راست و چپ این خورشید می‌درخشند. هاله ۲۲ درجه‌ای درخشان در کنار هاله کم نورتر و کمیاب‌تر ۴۶ درجه‌ای نیز به علت شکست نور خورشید از کریستال‌های یخی جو پدید آمده‌اند.

برگرفته از avastarapod