نمایشی کوتاه از سدان الکتریکی چینی با نام نیو ET7 مدل ۲۰۲۳.