نمایی کوتاه از شاسی بلند متفاوت و بسیار زیبای سایک موتور، رووی Whale مدل ۲۰۲۲