بررسی ویدئویی دانگ فنگ FENGON 580 مدل ۲۰۲۲، شاسی بلند ۲۰ هزار دلاری چینی