گذری بر گک Trumpchi GS4 Plus Discovery Edition مدل ۲۰۲۲، ورژن آفرودی شاسی بلند زیبای چینی