نگاهی به کیا EV6 GT مدل ۲۰۲۳، خودرویی که گفته می‌شود اولین خط تولید آن در کشور لبنان نیز افتتاح شده است!