گذری بر شاسی بلند جدید سایک موتورز، رووی RX5 E-Plus مدل ۲۰۲۲