نتایج یک مطالعه علمی بین المللی نشان می دهد: نوع زایمان مادر، تاثیرات واضح و قابل توجهی بر وضعیت میکروبیوم روده ای نوزاد و به تبع آن، واکنش سیستم ایمنی بدن او نسبت به واکسن های مهم دروان کودکی دارد.

  بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، این که نوزاد با چه نوع زایمانی به دنیا می آید، می تواند با تغییراتی در میکروبیوم روده ای نوزاد و پاسخگویی اش به برخی واکسن‌های دوران کودکی مرتبط باشد.

طبق این یافته ها زایمان واژینال باعث به وجود آمدن ترکیبی از میکروبیوم روده ای در نوزاد می گردد که با افزایش نوع خاصی از پاسخ آنتی‌بادی نسبت به دو واکسن معمول دوران کودکی مرتبط است؛ امری که در زایمان سزارین دیده نمی‌شود.

هدف از تزریق واکسن های دوران کودکی، محافظت در برابر طیف وسیعی از بیماری های عفونی مرتبط با این دوران است. به گزارش سسیناپرس، این موضوع که چگونه این واکسن‌ها با واکنش‌های ایمنی ارتباط برقرار می‌کنند و پاسخ‌های ایمنی را القا می‌کنند، برای سطح محافظت ایجاد شده در نوزاد بسیار مهم است. 

میکروبیوم روده ای، نقش مهمی در پاسخ های ایمنی بدن کودک به واکسیناسیون دارد. با این حال، رابطه بین نحوه تولد نوزاد و تأثیر آن بر ترکیب میکروبیوتای روده و پاسخ‌های بعدی واکسن دوران کودکی، موضوعی است که در خصوص آن اطلاعات کمی وجود داشته است.

برای بررسی دقیق این موضوع، پژوهشگرانی از آکادمی اسپارن هلند، ۱۰۱ نوزاد را که از طریق واژینال یا از طریق سزارین متولد شده بودند مورد بررسی قرار دادند و میکروبیوم روده ای آن ها را در ۱۲ ماه اول زندگی ارزیابی کردند. 

این محققان پاسخ آنتی بادی به دو واکسن معمول دوران کودکی را که علیه پاتوژن های تنفسی، یعنی واکسن های ذات الریه یا پنوموکوک و همچنین مننژوکوک که در ۱۲ و ۱۸ ماه پس از تولد انجام می شوند، ارزیابی کردند. 

آن ها دریافتند: تولد از طریق زایمان واژینال با افزایش سطوح دو باکتری به نام های بیفیدوباکتریوم و اشریشیا کلی در میکروبیوم روده نوزاد در ماه‌های اول زندگی و پاسخ‌های آنتی‌بادی ایمنوگلوبین G یا به اختصار IgG بالاتر علیه هر دو واکسن مرتبط است. 

بر اساس یافته های این پژوهش، پاسخ های واکسن پنوموکوک به شکلی واضح تری با نوع زایمان ارتباط نشان داد و با تغییرات بیشتر میکروبیوم روده در پاسخ به زایمان واژینال مرتبط بود.

این یافته ها که ارتباط بسیار جالب نوع زایمان مادر و تاثیر آن بر ترکیب میکروبیوم روده ای و به دنبال آن، پاسخگویی سیستم ایمنی به واکسن های دوران کودکیرا  نشان می دهند، در Nature Communications منتشر شده اند.