یک نمایشگاه خودرو در موناکو برگزار شد. در این نمایشگاه جدیدترین خودروهای قدرتمند و تجملاتی در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.