دیجیزا/ مناطق کوهستانی مانند رشته کوه هیمالیا ، دارای تراکم زیادی از جرم هستند ، بنابراین از یک میدان جاذبه قوی برخوردار هستند. بسترهای اقیانوسی مانند بستر ماریانا دارای تراکم جرمی کمتری هستند و از این رو دارای میدان جاذبه ضعیف‌تری نیز می‌باشند.

برگرفته از اینستاگرامspacemehdi