نگاهی به نمونه بازسازی شده یکی از محبوب‌ترین خودروهای کلاسیک تاریخ، شلبی ۴۲۷ مدل ۱۹۶۵.