نبض فناوری/ فضانوردان غذاهایی مانند آنچه که ما در زمین مصرف می کنیم را می خورند؛ اما به صورت وکیوم شده و متفاوت تر از زمین مصرف می کنند.
 
ناسا و شرکای جهانی آن در حال آماده سازی برای جشن ۲۰ سال زندگی مداوم انسان در فضا پس از اولین شب اقامت در ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) در نوامبر ۲۰۰۰ هستند. این سازه اعجاب مهندسی انسان در حال چرخش بالای زمین در ارتفاع حدود ۲۵۰ مایلی است. تاکنون میزبان ۲۴۰ نفر از ۱۹ کشور و بیشتر اقامت فضانوردان حدود شش ماه بوده است. بنابراین اعضای خدمه واقعاً چگونه در ایستگاه مداری زندگی و کار می کنند؟ برای ارائه برخی از بینش ها، خبرنگار نبض فناوری بهترین فیلم های ساخته شده توسط خود فضانوردان طی ۲۰ سال گذشته را جمع آوری کرده که بسیاری از جنبه های مختلف زندگی در ISS را برجسته می کند و به تدریج منتشر خواهد شد.

فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی همان نوع غذایی را که ما روی کره زمین داریم مصرف می کنند فقط آن را به طرز متفاوتی تهیه می کنند. در ادامه مراحل آماده سازی نان و کره بادام زمینی را توسط فضانورد ایستگاه فضایی بین المللی می بینید.