مریخ‌نورد استقامت اولین نمونه‌های جمع آوری‌شده در مریخ را روی سطح این سیاره رها کرد تا با کمک ماموریت‌های آینده به زمین بازگردانده شود. البته این نمونه‌ها ذخیره محسوب می‌شوند، چرا که دانشمندان نمی‌خواهند وقتی مشکلی برای استقامت پیش آمد دست خالی بمانند. برای همین در چند نقطه این نمونه‌ها را روی سطح مریخ رها و ذخیره می‌کنند.

برنامه هدف این است که استقامت نمونه‌ها را به سطح‌نشین حامل موشک تحویل دهد، این نمونه‌ها توسط موشک حمل شده و به مدار مریخ پرتاب می‌شود. در مرحله‌ی بعد توسط یک مدارگرد دریافت و به سمت زمین ارسال می‌شوند. انتظار می‌رود این ماموریت پیچیده از سال ۲۰۲۸ آغاز و تا سال ۲۰۳۳ ادامه داشته باشد.

البته اگر استقامت به هر دلیل نتواند نمونه‌های خود را به سطح‌نشین تحویل دهد، هلیکوپترهای بازیابی نمونه ناسا که براساس هلیکوپتر نبوغ مستقر در مریخ طراحی می‌شوند، به مکان ذخیره‌سازی آن‌ها پرواز و نمونه‌ها را جمع‌آوری می‌کنند.