دیجیزا/ این ویدئوی خنده دار از خدای جنگ و جون دل را ببینید، از کریتوس انتظار بیشتری می رفت!