دستیابی به مواد و وسایلی که به کمک آن ها بتوان اشیا را نامرئی ساخت همواره از مهم ترین جنبه های تخیل بشر بوده است. اما به نظر می رسد با کشف جدید متخصصان چینی، این تخیل، یک گام دیگر به واقعیت نزدیک شده است.
 
 نتایج اخیرا منتشر شده یک مطالعه جدید نشان می دهند ماده ای ابررسانا به نام تری اکسید مولیبدن (α-MoO3) می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای فرامواد گران قیمتی که در فناوری های مربوط به دستگاه های نوری جدید کاربرد داشته و می توانند در نامرئی سازی به کار گرفته شوند، مطرح باشد.

ایده ساخت یک شنل نامرئی ممکن است بیشتر به جادو شبیه باشد تا علم، اما محققان در حال حاضر سخت به دنبال تولید دستگاه هایی هستند که می توانند نور را به گونه ای پراکنده و خم کنند که حالت نامرئی شدن را در اجسام ایجاد نماید. با چنین پیشرفتی، دستیابی به وسایل نامرئی دیگر متعلق به دنیای داستان های علمی تخیلی نخواهد بود.

تا پیش از این، فکر ساخت چنین دستگاه‌هایی صرفا با درنظر گرفتن فرامواد ممکن بوده است. فرامواد، موادی هستند که برای داشتن ویژگی‌های جدیدی که در مواد طبیعی یا ذرات منفرد آن ماده یافت نمی‌شوند، مهندسی شده اند. 

اما حالا دانشمندان دانشگاه شیامن چین نشان داده اند که ماده α-MoO3 با دارا بودن برخی خواص منحصر به فرد، می تواند بستری عالی برای کنترل جریان انرژی و تولید اثرات نامرئی الکترومغناطیسی باشد.

به گزارش خبرگزاریsinapress، با استفاده از ماده α-MoO3 و همچنین ماده بالقوه دیگری به نام پنتوکسید وانادیوم، می توان رفتار نور را هنگام عبور از یک ماده دستکاری کرد. اتفاقی که به تولید بسیاری از دستگاه های نوری جدید، مانند شنل های نامرئی یا دیگر دستگاه های ایجاد توهم نوری منجر خواهد شد.

این یافته ها در نشریه معتبر Nanophotonics منتشر شده اند.