یافته های جدید محققان نشان می دهد طی ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر، تغییرات چشمگیری در پوشش یخی دریاهای اقیانوس منجمد شمالی و قطب شمال مشاهده شده و پیش بینی می شود میزان یخ های شمالی طی تابستان های آینده به شدت کمتر شود.

یافته های جدید پژوهشگران نشان می دهد مقدار یخ در فصول تابستان در قطب شمال تا اواسط قرن بیست و یکم کاهش زیادی خواهد یافت. الکساندر ماکاروف، مدیر موسسه تحقیقات قطب شمال و قطب جنوب روسیه در مجمع بین المللی اقتصاد سن پترزبورگ اعلام کرد: اگرچه شرایط اقلیمی در قطب شمال بسیار نامناسب است اما دانشمندان انتظار دوره های کاملاً بدون یخ در اقیانوس منجمد شمالی را در فصول سرد سال را ندارند.

باید به این موضوع توجه داشت که شرایط آب و هوا در قطب شمال در حال تغییر است. طی ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر، ما می‌توانیم شاهد تغییرات چشمگیر پوشش یخی دریاهای اقیانوس منجمد شمالی باشیم.

بررسی ها نشان می دهد به طور متوسط در هر دهه حدود ۱۳ و نیم درصد از پوشش یخ های این منطقه کاسته شده است.به گزارش دیجیزا، در تابستان، مساحت یخ‌ های قطب شمال به طور میانگین حدود ۲.۷ میلیون کیلومتر مربع کوچک شده است. بررسی شرایط فوق در زمستان نشان می دهد این منطقه با کاهش ۷۰۰ هزار کیلومتر مربعی مواجه بوده است.

متاسفانه این آسیب را می توانیم در ضخامت تغییر یافته یخ ها نیز مشاهده کنیم. مطالعات انجام شده نشان می دهد  در بخش مرکزی اقیانوس منجمد شمالی، ضخامت متوسط یخ دریا تقریباً سه برابر کاهش یافته است. 

به گزارش دیجیزا، با توجه به توسعه ذوب یخ ها در قطب شمال در نیمه دوم قرن بیست و یکم، دانشمندان دو سناریو اصلی را مشاهده می کنند. طبق سناریوی اول، در دهه‌های ۲۰۵۰-۲۰۷۰، شرایط آب و هوا تثبیت شده و دما کاهش می‌ یابد، بنابراین قطب شمال تقریباً به شرایط اوایل قرن بیست و یکم باز می ‌گردد. اگر این اتفاق نیفتد، طبق سناریوی دوم، میزان یخ ها در قطب شمال به کاهش ادامه خواهد داد.

به گفته این دانشمند، کاهش یخ در اقیانوس منجمد شمالی خطرات بیشتری را برای ناوبری ایجاد  کرده و دانشمندان رشد پدیده های یخ خطرناک، مانند  کوه های یخ شناور را پیش بینی می کنند.

این دانشمند روس تاکید کرد: برای کاهش خطرات ناوبری در اقیانوس منجمد شمالی، لازم است به پیش بینی های منظم توجه ویژه ای شود که وضعیت یخ را روشن می کند تا صاحبان کشتی ها بتوانند موثرترین تصمیم را بگیرند.