میزان آلاینده ها در خودروهای سواری براساس استانداردهای یورو۴ و یورو۵ منتشر شد.
 
با گذشت زمان مسئله محیط زیست و توجه به آلودگی هوا اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

با افزایش توجهات و حساسیت‌ها، افراد و کمپانی‌ها روش‌های مختلفی برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا به کار گرفته ‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به خودروهای هیبریدی، برقی و انواع خودروهای دیگری که با سوخت پاک کار می‌کنند، اشاره کرد.

از این رو تمام خودروهای جدید باید با استانداردهای آلایندگی اروپا مطابقت داشته باشند.

بر همین اساس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در راستای نظارت و کنترل بر آلایندگی خودروها با هدف ایجاد مرکز آزمون جامع و مستقل از شرکت‌های خودروسازی در حوزه آلایندگی خودروها، مرکز تحقیقات و آزمون آلایندگی را در سال ۱۳۸۴ تاسیس کرد که در ادامه نتایج حاصل از آزمون‌های آلایندگی خودروهای سواری در مرحله COP و حد مجاز آلاینده ها در استانداردهای یورو ۴ و یورو ۵ را مشاهده می‌ کنید: