برخی از مناظر ویژگی‌های منحصربه فردی دارند که نمی‌توان درباره‌شان خیلی توضیح داد؛ یکی تماشای صعود یک راکت به فضا.

  بسیاری از تصاویری که ما از پرتاب موشک‌های گوناگون به سمت فضا می‌بینیم، تنها مربوط به اوج‌گیری آن از زمین می‌شود، اما تصورش را بکنید که داخل یک هواپیما نشسته‌اید و موشکی را می‌بینید که به سمت فضا می‌رود.