دیجیزا/ با تماشای این ویدئو به سرچشمه‌ی تشکیل عناصر سنگین مثل طلا پی خواهیم برد. از این پس قدر این فلزات گرانبها را بیشتر بدانید…⁣


ترجمه و زیرنویس : مجله علمی سای تِک⁣