استحکام بدنه فوق‌العاده شورولت تاهو در یک مرکز اسقاط خودرو، دردسرساز شد!