مطالعات پیشین نشان داده بود که مغز اغلب می تواند راه های جدیدی برای هدایت سیگنال ها در اطراف مناطق آسیب دیده برای بازگرداندن عملکرد از دست رفته پیدا کند. نتایج یک مطالعه جدید روی موش ‌ها نشان می‌دهد که مصرف یک دارو به ترمیم مغز کمک می کند.
یافته های پژوهشگران نشان می دهد مصرف  یک داروی رایج در فاصله کوتاهی پس از یک رویداد عصبی می ‌تواند به مغز کمک کند تا با موفقیت خود را دوباره بازسازی کند. در صورتی که تحقیقات بعدی نتایج این مطالعه را تأیید کند، پزشکان ممکن است درمان جدیدی برای جلوگیری از آسیب دائمی سکته مغزی داشته باشند.
دکتر آندره آ تدسکی، استادیار گروه علوم اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه ایالتی اوهایو، به مدیکال نیوز تودی توضیح داد که چرا مفهوم «حالت پذیری مغز» در درک سلامت این عضو بدن بسیار مهم است.
قابلیت انعطاف ‌پذیری مغز، به توانایی ذاتی این عضو برای جبران کمبود نواحی عملکردی اتصالات مجدد نواحی اضافی سیستم عصبی اشاره دارد. 
 دکتر تدسکی از پژوهشگران ارشد این مطالعه جدید استفاده از یک داروی قدیمی را روی موش ها است توصیه می کند که نتایج نشان می دهد به ترمیم مغز پس از سکته ایسکمیک کمک می کند. یافته های این مطالعه نشان داد که تجویز گاباپنتین، یک داروی ضد تشنج، بلافاصله پس از سکته مغزی به بدن کمک می کند تا به طور موثرتری در اطراف مناطق آسیب دیده، ترمیم شود.
وی در ادامه توضیحاتش گفت: به روشی که ما قصد استفاده از این دارو را داریم، کم و بیش به عنوان یک نوع داروی پیشگیری کننده است. مصرف این دسته از داروها در مرحله اولیه، زمانی که سیستم هنوز به یک مسیر ناسازگار متعهد نشده است، فکر می کنم واقعاً شانس درمان را به نوعی افزایش می دهد که ما آن را واکنش تطبیقی می نامیم.

این دارو می تواند گاباپنتین دو پروتئین آلفا-۲ دلتا-۱ و آلفا-۲ دلتا-۲ را در بیماران مسدود می کند. بدون کنترل شرایط، این دو پروتئین معمولاً پس از رویدادی مانند سکته مغزی یا آسیب مغزی افزایش می ‌یابند و توانایی مغز را برای مسیریابی مجدد عملکرد از دست رفته مهار می ‌کنند.
طبق تحقیقات این تیم پژوهشی، مسدود کردن گاباپنتین آلفا-۲ دلتا-۱ و آلفا-۲ دلتا-۲ می تواند از عملکرد مهاری طبیعی آنها جلوگیری کرده و به این ترتیبو اعصاب را قادر می سازد تا رشد کرده و عملکرد از دست رفته خود را بازسازی کنند.