نگاهی کوتاه به سدان لوکس و جدید کرمان موتور، جک J7.