دیجیزا/ خانم ندا جعفری، مدیر مرکز نجوم آوا استار، در شانزدهمین قسمت از برنامه رصدخانه به معرفی رقابت استارکاپ و تاریخچه رقابت‌های نجومی در ایران می‌پردازند.

برگرفته از avastarco