بر اساس مطالعه‌ی جدیدی که نتایج آن در مجله‌ی Journal of Bone and Mineral Research منتشر شده است، دانشمندان دریافته‌اند که ویتامین دی اثر مثبتی بر روی عملکرد، قدرت و حجم ماهیچه‌های بدن کسانی که ورزشکار نیستند، ندارد و در برخی موارد می‌تواند اثرات منفی نیز در این زمینه به همراه داشته باشد.

داده‌های مختلف در مورد اثر ویتامین دی بر روی عملکرد ماهیچه‌ها با یکدیگر ناسازگار هستند. به همین دلیل دانشمندان دانشگاه و بیمارستان آروس طی تحقیقاتی گسترده به بررسی اثر مکمل‌های ویتامین دی بر روی سلامت ماهیچه‌ها پرداخته‌اند. آن‌ها به این منظور هر مطالعه‌ای که در این زمینه تا سال ۲۰۲۰ انجام شده بود را جمع‌آوری کرده‌اند. آن‌ها مطالعات مربوط به ورزشکاران را از بررسی خود خارج کردند. به این ترتیب، محققین ۵۴ مطالعه شامل ۸،۷۴۷ نفر را برای بررسی‌های خود انتخاب کردند. در اکثر این مطالعات شرکت‌کنندگان دوزهای ویتامین دی بالاتر از ۲،۸۰۰ واحد در روز مصرف کرده بودند.

برای سلامت ماهیچه‌ها، توانایی بلند کردن بار، انعطاف آرنج، میزان باز شدن آرنج، انعطاف زانو و میزان باز شدن زانو به عنوان معیار در نظر گرفته شده است.

محققین در بررسی‌های خود دریافته‌اند که بین سلامت ماهیچه‌های کسانی که مکمل ویتامین دی مصرف کرده بودند و کسانی که دارونما مصرف کرده بودند، اختلافی مشاهده نشده است. محققین در یک نتیجه‌ی عجیب و غریب دریافتند که ویتامین دی در یکی از آزمایش‌های ماهیچه دارای اثرات مضر بوده است. در واقع زانوی کسانی که ویتامین دی مصرف کرده بودند، دارای انعطاف کمتری بوده است. زانوی این افراد توانایی کمتری در انجام کارهای کوتاه مدت فیزیکی را داشته است.

بنابراین با در نظر داشتن نتایج این تحقیقات، پزشکان باید توجه داشته باشند که توصیه‌ی مکمل‌های ویتامین دی برای کسانی که دارای کمبود ناچیز این ویتامین در بدن خود هستند، باید با دقت فراوان انجام شود. البته محققین تحقیقات خود در مورد اثر این ویتامین در بدن را ادامه خواهند داد تا اثر کمبود آن در بدن بهتر شناخته شود.