دیجیزا/تصویر زیر مرحله لحظه فرود موشکی استقامت می باشد که کاوشگر استقامت فقط چند متر بالاتر از مریخ معلق است.
این تصویر در ۱۸ فوریه دقیقا لحظاتی قبل از فرود کامل استقامت با سیاره سرخ گرفته شده است.
این نمای نفس گیر بعد از سفری هفت دقیقه ای از جو مریخ تا سطح روی آن پدید آمد.
این عکس از بخشی از یک فیلم با کیفیت از مرحله فرود بالگرد موشکی (skycrane ) است.
سه کابل مکانیکی محکم حدودا هفت متری دیده میشود که استقامت را همراه با یک سیگنال تغذیه برق به مرکز کامپیوتر روی مریخ نورد متصل میکند.
جریانهای گرد و غباری که در تصویر مشاهده می شود به خاطر موتور های راکتی استقامت میباشد.
بلافاصله پس از فرود و لمس سطح مریخ کابل ها آزاد شدند و به فرود آورنده اجازه میدهد تا قبل از اتمام سوخت ،طبق برنامه پیش بینی شده در یک فاصله امن پرواز کند.