دیجیزا/ نگاهی مختصر به فعالیت پیش روی مریخ نورد استقامت و بررسی احتمال حیات در لایه های یخ زده گودال جزیرو
برای جمع آوری نمونه ها ، ابتدا استقامت بیش از ده عدد تیوب رو از نمونه خاک و سنگ های مریخ پر و سپس مریخ نورد بعدی که به کمک سازمان فضایی اروپا بر سطح مریخ فرود میاد این نمونه ها رو از روی سطح جمع آوری کرده و با یک راکت سبک به مدار پرتاب می‌کنه مدارگرد موجود در مدار. نمونه ها رو

برگرفته از biophyscience