دیجیزا / یکی از دغدغه‌های امروز در دولت و مردم، چالش‌ها و اعتراضاتی است که بعضا درخصوص پرداخت یارانهبه ۹ دهک جامعه وجود دارد؛ با این حال مدیرعامل مرکز فابا(فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک)، یعنیمرکزی که با مصوبه هیات وزیران زیرنظر شورای راهبریبانکداری الکترونیک فعالیت می‌کند، معتقد است برای حل مساله پرداخت هوشمند یارانه‌ها به دهکهای مختلف ایرانیانراه حل وجود دارد.

بررسی فعالیت های متنوع مرکز فابا از گذشته تاکنون، دستاوردهای نمایشگاه تراکنش ایران، نقش مرکز فابا در شرایط تحریم های ظالمانه، تامین امنیت داده ها در بانک.ها و بسترسازی یا آموزش برای حکمرانی داده‌ها، از دیگر مواردیبود که در گفتگو با دکتر محمد مراد بیات، مدیرعامل مرکز فابا و دبیرکل رویداد بین المللی تراکنش مطرح کردیم:

 

▪️با توجه به گستردگی فعالیت‌های مرکز فابا مهمترین اقداماتی را که در دستور کار دارید،بفرمایید؟

ما امسال در هفت مسیر فناورانه فعالیت‌هایمان را تعریفکرده‌ایم که همه این مسیرها در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال است. تمامی هدف گذاری مرکز فابا برای توسعه و رشد سهم اقتصاد دیجیتال در زندگی مردم است که در راستایتوسعه بازارهای داخلی اقتصاد دیجیتال، هشتمین نمایشگاهتراکنش ایران را آذرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهیم کرد که اکوسیستم صنایع مالی، بانکی، پرداخت و فناوری کشور درآن حضور پررنگی دارد.این نمایشگاه، دانشگاه، اتاق فکر، مکانی برای شبکه‌سازی و مسیری برای تعامل نوآوران و مدیران است. این نمایشگاه محل تعامل بخش خصوصی و دولت است که دریابند گیرکارمان کجاست، مثلاً چرا احراز هویت دیجیتال درکشور نهایی نمی شود و راهکارهایعملیاتی آن چیست؟ چرا تعداد شعب ما باید این قدر زیاداست؟ چرا تحول دیجیتال سرعت لازم را ندارد؟ و چراهایی که باید برای آن راهکار بیندیشیم.

 

▪️بگذارید مصداقی بحث کنیم، همین احراز هویتدیجیتالی که فرمودید، در همین زمینه از طریق ایننمایشگاه یا حاصل کار آن به دستاوردی رسیده‌ایم؟

اکثر خدمات بانک‌ها الکترونیکی و یا دیجیتالی شده است که در این نمایشگاه راهکارهای علمی آن بحث شد و محصولات و راه‌حل‌ها بررسی می‌شود. کارگاه‌‎های معرفی محصول داریم که صاحبان درآن درباره محصول توضیح می‌دهند. بخش دیگر هم فضای نوآوری و استارتاپی‌ست. بخش دیگر فعالیت نمایشگاهتکریم پیشکسوتان است. مسیر دوم فعالیت ما توسعه بازارهای بین المللی است. کشور دچار تحریم های ظالمانه است، ما آمده ایم با شرکایی از دنیا فرصت های تعامل بینالمللی را در استانبول ایجاد کرده ایم که برای روزآمدیاکوسیستم صنایع مالی، بانکی، پرداخت و فناوری یکضرورت است.

 

▪️و احتمالا مرکز فابا نقش خوبی در فرهنگسازی و آموزش برای خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه می‌تواند ایفا کند؟

اولا فناوری جایی است که مرز نمی‌شناسد؛ ثانیا مسیرهایتوسعه بازارهای بین المللی دنیا به گونه‌ای است که در یدافراد استفاده کننده از قدرت‌های قهریه نیست، گرچه مرزهابسته است ولی مسیر استفاده از فناوری بسته نیست. امروز حتی سرمایه گذار هم اگر شما یک راه حل(سلوشن) خوب یامحصول خوب داشته باشید، مرز نمی شناسد و حاضر است از آن طرف دنیا بیاید، برهمین اساس مایلم برای اولین بار این خبر را اعلام کنم که امسال رویدادهای ما چه در ایران و چه در استانبول و چه درکیش (برای فین تک کشورهایاسلامی و منطقه) همزمان با برگزاری به صورت فیزیکی، در فضای متاورس هم برگزار می شود و بدیهی است این ها هم میتواند تحریم شکن باشد. مسیر بعدی ما اتاق های فناوری است که در کشورهای منطقه داریم راه اندازی می کنیم ؛سالی یکنشست با فناوران آن کشورها داریم و می گوییم که چی داریمو چی می خواهیم و می خواهید، ما قرارنیست که فقط نفت و گاز، فرش و سنگ معدنی با یکدیگر مبادله کنیم، امروز بایددر فضای دیجیتال نیز تبادل داشته باشیم.

 

▪️با توجه به این که پرداخت یارانه به ۹ دهک از جامعه اکنون مطرح است، آیا مرکز فابا بسترسازی یاآموزش‌هایی برای پرداخت هوشمند یارانه به ایرانیانداشته است یا می‌تواند داشته باشد؟

هم آموزش هایی داشتیم و هم محتواهایی را منتشر کرده ایم و می کنیم و صادقانه با صدای بلند اعلام می کنم که ما سال ها است که به دستگاه های مختلف می گوییم، بیایید ارایهمعکوس داشته باشیم، یعنی سازمان هدفمندی یارانه ها، وزارت کار، بانک ها، شرکت های مختلف بگویند مشکل شان در حوزه فناوری های جدید چیست و مشکل را در دو صفحه تشریح و پروپوزال کنند، ما در مرکز فابا ۱۰۰ جوان مستعد کشور را دعوت می کنیم که برایتان سلوشن (راه حل) آماده کنند.

 

▪️ شاید یک مشکل که الان در بحث یارانه وجود دارد آن است که دیتاهای سامانه های ذیربط به یکدیگر متصل نیست و به روز رسانی نمی شود، مثلا به نظر می رسد سامانه ثبت احوال به سامانه وزارت رفاه اتصال به روز ندارد، اینجا چه باید کرد؟

-ما داریم یک جایی را درست می کنیم (مگا پروژه اقتصادی و بانکی کشور) که کسی که می تواند سلوشن (راه حل) بیاورد،مسئولی که مشکل دارد، مدیری که هست و سایر عناصر را در یک بستر به هم پیوسته درآنجا بگذاریم و متصل کنیم، الان ما مثل جزایر پراکنده ای هستیم که هیچ نسبتی بین ما نیست، هر شرکتی برای خودش کار می کند و هیچ کدام از حال یکدیگر خبر ندارند، ما باید بتوانیم بخش های مختلف را به هم گره بزنیم.

گفت وگو از حسین بردبار