دیدنو/ چرخ خیاطی در عربستان هم به خاطر جیوه قرمز ۵۰ هزار دلار شد؛ ماده‌ای اسرارآمیز که داعش به دنبال آن بود.