براساس نوسانات جدید نرخ ارز، لیست قیمت محصولات شرکت نیروموتور ویژه اسفندماه ۱۴۰۱ بروزرسانی شد.

لیست قیمت جدید موتورسیکلت های شرکت کویر در تاریخ سه شنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام گردید: