لیست قیمت کارخانه‌ای تمام محصولات سایپا در خرداد ۱۴۰۱ اعلام شد.

سایپا لیست قیمت کارخانه‌ای ۱۲ محصول خود در خرداد را منتشر کرد. در این لیست، تیبا ۲ با قیمت نهایی ۱۲۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و ساینا با قیمت ۱۲۴ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان خوورده است.