نمایی کوتاه از موتورسیکلت باشکوه آمریکایی، هارلی دیویدسون ‘V Rod ‘Kit 300