بررسی مختصر استون مارتین DBX، اولین کراس اوور شرکت بریتانیایی