دیجیزا/ در این فیلم لباسی با الیافی از جنس فیبر کربن که می‌تواند از فرد در برابر ضربات حاصل از اجسام نوک تیز مانند چاقو محافظت کند را مشاهده می‌کنید.