قیمت پیکاپ آسنا ۱۴۰۱ در نسخه دنده ای مشخص شده است.
 
خودرو پیکاپ آسنا ۱۴۰۱ در نسخه دنده با قیمت ۹۹۰ میلیون تومان از سوی شرکت ارس خودرودیزل (آمیکو) فروخته می شود.

فروش پیکاپ آمیکو آسنا در نسخه دنده ای به صورت نقد و اقساط از سوی گروه صنعتی آمیکو انجام می شود.