شرکت تولیدی لاستیک کویرتایر، قیمت های جدید اعلامی این شرکت را ویژه خردادماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی کرد. 

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸