قطعی اینترنت در قزاقستان سببی شد تا هش‌ریت شبکه بیت کوین ۱۳.۴ درصد افت کند. 

وقوع ناآرامی‌ها در قزاقستان با استعفای هیئت دولت و قطعی گسترده اینترنت در این کشور همراه شد. این مسئله ضربه مهلکی به فعالیت‌های استخراج بیت کوین هم در قزاقستان وارد کرد.  هنوز مشخص نیست وضعیت اینترنت در این کشور چه موقع به روال عادی بازمی‌گردد.

گفتنی است که قزاقستان بیش از ۲۰ درصد از قدرت پردازش شبکه بیت کوین را در اختیار دارد و بعد از آمریکا در جایگاه دوم است.