قدرت‌نمایی خودروی آئودی با بکسل کردن تریلی؛ این خودرو مجهز به سیستم کواترو (سیستم چهار چرخ متحرک اختصاصی آئودی) است.