قدرت نمایی فورد سری اف توربو دیزل در امداد به یک اتوبوس چپ شده را در فیلم بالا مشاهده کنید.