کلیپی دیدنی از امدادرسانی تویوتا لندکروز به کامیون داف در کوهستان برفی.