نخستین قایق تجاری پرنده که با استفاده از باله هایی برقی بالای سطح آب حرکت می کند، در بلفاست رونمایی شد. این قایق هیچ گاز گلخانه ای منتشر نمی کند.

قایق باله‌دار نوعی قایق است که در دو پهلویِ آن باله هایی نصب شده‌ و هنگامی که به سرعتِ لازم برسد از حالت معمول به حالت باله‌ران (foilborne) درمی‌آید. به عبارت دیگر یعنی بدنهٔ قایق از آب جدا می‌شود و وسیله نقلیه آبی بر روی باله‌هایش حرکت می‌کند.

در این وسیله نقلیه حافظ محیط زیست که در بلفاست رونمایی شده، از همان فناوری استفاده شده که در قایق های مسابقه ای «کاپ آمریکا» نیز به کار می رود و در حقیقت باله های هیدروفویل آن با پایه های عمودی به بدنه متصل شده اند.

باله های مذکور مانند یک هواپیما که از روی زمین بلند می شود، همزمان با افزایش سرعت، قایق را به بالای سطح آب هدایت می کنند. به این ترتیب قایق بدون سروصدا حرکت می کند و بدنه آن نیز بالاتر از سطح امواج آب قرار می گیرد. در نتیجه میزان نیروی مقاومت «شاره» و بالطبع آن هزینه های فعالیت وسیله نقلیه کمتر می شود.

شرکت «آرتمیس تکنولوژیز» در بلفاست این قایق را ساخته که هیچ گاز گلخانه ای تولید نمی کند. قایق ۱۰ تنی مذکور با ظرفیت حمل ۱۲ مسافر می تواند با حداکثر سرعت ۳۴ گره در دریا حرکت کند.

قایق مذکور برای حمل محموله یا افراد به کشتی های بزرگتر ساخته شده است . همچنین قایق برقی مذکور در یک ساعت شارژ می شود.