فیزیکدان‌های برخورددهنده هادرونی بزرگ (LHCb) از کشف سه ذره عجیب و غریب شامل یک پنتاکوارک و دو تتراکوارک خبر می‌دهند که در واقع جدیدترین ذرات زیراتمی هستند و می‌توانند به آشکار شدن نحوه اتصال کوارک‌ها به یکدیگر کمک کنند. 

یک ذره پنتاکوارک متشکل از پنج کوارک و دو ذره دیگر تتراکوارک هستند و با همکاری LHCb سرن و استفاده از آشکارساز ۵۶۰۰ تنی در قسمتی از برخورددهنده بزرگ هادرونی حین بررسی تفاوت‌های بین ماده و پادماده کشف شده‌اند. 

سال گذشته میلادی نیز این تیم تحقیقاتی موفق به کشف اولین تتراکوارک با جذابیت دوگانه شدند و ذرات جدید کشف شده نیز به فهرست قبلی اضافه می‌شوند. 

«نیلز تیونینگ»، هماهنگ‌کننده تیم فیزیک LHCb می‌گوید: 

«هرچقدر تجزیه و تحلیل‌های بیشتری انجام دهیم، انواع هادرون‌های عجیب و غریب بیشتری کشف می‌شود. در دهه ۱۹۵۰ نیز شاهد اکتشافات مشابهی بودیم. در دهه ۱۹۶۰ نیز به این مسیر ادامه دادیم و حالا در حال تکمیل این مسیر هستیم.» 
 
کوارک‌ها در فیزیک ذرات و کشف ذرات جدید
در فیزیک ذرات، هادرون به ذرات ترکیبی از دو یا سه کوارک گفته می‌شود و نیروی هسته‌ای قوی، کوارک‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد. گفتنی است پروتون‌ها و نوترون‌‌های نام آشنا هر دو هادرون هستند و هر کدام از سه کوارک تشکیل شده‌اند.

کوارک‌ها می‌توانند به روش‌های مختلف با یکدیگر ترکیب شده و ذرات منحصر به فردی را بسازند. به عنوان مثال، پنتا کوارکی که اخیرا کشف شده از سه کوارک‌ و یک آنتی کوارک ساخته شده است. این اولین پنتاکوارک شناخته شده است که حاوی یک کوارک عجیب است. 

«کریس پارکس»، سخنگوی LHCb در بیانیه سرن گفت: «یافتن انواع جدیدی از تتراکوارک‌ها و پنتاکوارک‌ها و بررسی ویژگی‌های آن‌ها به نظریه‌پردازان کمک می‌کند تا مدل یکپارچه‌ای از هادرون‌های عجیب و غریب ایجاد کنند که ماهیت دقیق آن تا حد زیادی ناشناخته است. همچنین به درک بهتر هادرون‌های معمولی کمک خواهد کرد.»